วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ร่มกับการโฆษณา

ตัวอย่าง ร่มโฆษณา - ร่มพรีเมี่ยม

      การใช้สื่อในการโฆษณาธุรกิจนั้น นับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของผู้ดำเนินธุรกิจ ที่จะต้องคิดแล้วว่า จะจัดหาสื่อรูปแบบไหนจึงจะคุ้มค่ากับการเสียงบประมาณสักก้อนหนึ่งเพื่อจะซื้อสื่อโฆษณา หากจะว่าไปแล้วสื่อที่ใช้ในการโฆษณาในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบให้เลือกแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทเอ้าท์ดอร์ สื่อแบบมีเดีย และ Bogie Media (สื่อบนรถไฟฟ้า) อื่นๆ เหล่านี้คือสามารถใช้เป็นสื่อโมษณาได้หมด